I Solisti del Vento
Stijlbewust
...

I Solisti del Vento

een stijlbewust ensemble

In tegenstelling tot het strijkkwartet is het blazersensemble geen gestandaardiseerde bezetting. I Solisti del Vento is zich ten volle bewust van de historisch ambigue status die een blazersbezetting in de loop van de muziekgeschiedenis vervulde. Met het moderne blazersinstrumentarium als uitgangspunt houdt I Solisti del Vento de vinger aan de pols inzake muziekwetenschappelijke studies omtrent de authentieke uitvoeringspraxis van blazersmuziek. Het tracht daarom een levend, eigentijds en elastisch ensemble te zijn dat zowel terugblikt op haar historische achtergrond, als openstaat voor moderne, actuele vernieuwingen inzake het muziekdramatische potentieel van blazersmuziek. Bijgevolg werpt I Solisti del Vento zich op als een verdediger van zowel het klassieke en romantische toprepertoire, als een een voorstander en verdediger van modernistische en nieuwerwetse ontwikkelingen binnen de muziek voor blazers. Om een dergelijke artistieke souplesse te waarborgen is een variabele opstelling noodzakelijk. Het door I Solisti del Vento uitgevoerde repertoire dwingt het ensemble om diverse formaties aan te nemen, van kwintet over harmonie tot groot blazersensemble.

                                                          

klassiek

Al sinds het begin van de achttiende eeuw waren (kamer)muzikale formaties voor blazers bijzonder in trek. Het grote en veellagige klankspectrum van deze (vroeg)classicistische blazersmuziek had als vertrekpunt steeds hoorns en fagotten, aangevuld met hobo’s, klarinetten en/of fluiten. I Solisti del Vento eert het qua bezetting en klanktechnische innovatie uiterst gediversifieerde oeuvre van de achttiende eeuw en tracht de werken uit deze periode stilistisch zo correct mogelijk uit te voeren. Het ensemble stelt daarbij de focus scherp op de eerste compositorische experimenten inzake heterogene klankvoering. De ‘Harmonie’ – zoals een blazersensemble, bestaande uit 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 hoorns en 2 fagotten, al dan niet aangevuld met contrafagot of contrabas, werd genoemd – was destijds ontzettend populair, wat niet enkel resulteerde in talrijke originele werken van grootmeesters als Haydn, Mozart, Beethoven en anderen, maar ook in diverse arrangementen van opera’s en andere composities voor blazersensemble. Toch was de ‘Harmonie’ geen geautoriseerde, maar net een wisselende bezetting die componisten voor steeds andere eisen inzake klankverhouding stelde. I Solisti del Vento is zich vanuit haar muziekwetenschappelijke interesse bewust van de wisselende compositorische eisen die deze formatie in de loop van de achttiende eeuw stelde. Dankzij haar aanwezigheid op het concertpodium geeft het ensemble de luisteraar ruim de kans om interessante antwoorden op deze rijkgeschakeerde blazersformatie te presenteren.

 

...
...

romantiek

De grootschalige output aan classicistische blazersmuziek staat in schril contrast met de relatieve onverschilligheid waarmee de negentiende eeuw de blazersformatie bejegende. Ondanks enkele interessante, romantische composities (van Beethoven, Reicha, Gounod, Dvorák, Brahms) opereerden blazers een groot stuk van de negentiende eeuw in de marge van het compositorische gebeuren. Pas aan het einde van de romantiek kwam een einde aan de socio-culturele en esthetische bevoordeling van strijk- en toetsinstrumenten. Laatromantische componisten als Bruckner of Strauss ‘herontdekten’ zo het klanktechnische vermogen van het blazersensemble en gebruikten de unieke expressiviteit van deze formatie om repertoire met nieuwe meesterwerken te verrijken. I Solisti del Vento beschouwt het als haar taak de romantische desinteresse voor blazers niet te interpreteren als een compositorisch vacuüm, maar gaat binnen deze periode net op zoek naar waardevolle bijdragen tot het blazersrepertoire.

moderne en actuele muziek

I Solisti del Vento gaat ook op zoek naar vergeten, maar cruciale blazersmuziek uit de twintigste eeuw. Elk jaar diept het ensemble het werk van een uitgekozen componist uit. Zo is de blazersmuziek van Erwin Schulhoff en Paul Gilson aan bod gekomen, en zette I Solisti del Vento een tweedaagse herdenking van Olivier Messiaen op touw, ter ere van diens honderdste geboortejaar. Daarnaast geeft het ensemble jaarlijks hedendaagse (Vlaamse) componisten de opdracht een nieuw werk voor het ensemble te schrijven. Onder meer Daniel Capelletti, Frits Celis, Alain Craens, Wim Henderickx, Bert Joris, Luc Van Hove, Jan Van Landeghem, Annelies Van Parys, Stefan Van Puymbroeck en Petra Vermote hebben voor het ensemble gecomponeerd. Een zorgvuldige selectie van deze compositieopdrachten werd op cd gezet. Met als doel het blazersrepertoire te verrijken, zoekt I Solisti del Vento niet enkel binnen de klassieke kunstmuziek, maar moedigt het ensemble ook andere muziekstijlen aan de unieke klank van de blazersformatie te omarmen. Zo zijn in het verleden samenwerkingen aangegaan met jazzmusici, waaronder contrabassist Hein Van de Geyn en trompettist Bert Joris. In het kader van het project Gouden Vleugels fungeerde I Solisti del Vento, laureaat van de KBC-Muziekprijs, een jaar lang als mentorensemble voor de jonge, beloftevolle jazzformatie High Voltage Sextet.

...